top of page

een stapje vooruit

Dit jaar zet Joepie een stapje vooruit… En dat op twee manieren! 

de eerste stap

We zetten een eerste stap vooruit door stapgroepjes van doelgroepspecifieke organisaties uit te nodigen om Joepie mee te stappen. Denk maar aan organisaties die werken met jongeren met autisme, met een visuele of auditieve beperking, met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond, met een vluchtverhaal…Kortom jongeren net zoals jullie die dezelfde fysieke capaciteiten hebben om Joepie uit te stappen maar die een andere leefsituatie hebben. Op die manier willen we interactie en uitwisseling creëren tussen leeftijdsgenoten met een andere leefsituatie. De jongeren van de stapgroepjes zullen dezelfde Joepie stappen zoals de KSA-leden, hiermee hopen we dat ze ook de echte Joepie-ervaring zullen beleven en er voldoening uithalen. 

 

We koppelen graag een buddygroep aan de stapgroepjes. Die buddygroep kan dan samen met hun stapgroepje de voorbereidingen doorlopen en hen steunen doorheen Joepie. Interesse om zo een buddygroep te zijn? Contacteer dan lieselot@ksa.be zij helpt je verder met alle nodige informatie.

de tweede stap

De tweede stap vooruit is Joepie toegankelijker maken voor KSA’ers die omwille van een beperking of een medisch probleem een normale Joepie niet kunnen meestappen. We willen hen de kans geven om de laatste dag mee te stappen. Zo kunnen zij een belangrijk deel van de echte Joepie-ervaring mee beleven met hun vrienden en leeftijdsgenoten. Voor die deelnemers zal het evengoed een uitdaging zijn en misschien grensverleggend. Daarbij stimuleren we nog meer samenwerking bij de betrokken groepen. Met het project willen we enerzijds KSA-groepen en hun leden sensibiliseren en inspireren rond inclusief werken, anderzijds willen we evengoed inspirerend werken voor initiatieven op koepelniveau.

IMG_398223809f290f790c3f411066c80eccf7f0dfc5338715b1d3089efae32b1be4ca1c.JPG

Voor wie is de tweede stap?

Sjo’ers, Simmers, Jonghernieuwers of leiding van die leeftijdsgroep die omwille van een beperking (bv. ASS) of een medisch probleem (bv. een knieblessure of een rugprobleem) een normale Joepie niet kunnen meestappen.

VANAF WANNEER KUNNEN ZE MEESTAPPEN?

We kiezen ervoor om de deelnemers met extra noden de laatste stapdag te laten meewandelen. Met deze editie is er enkel de mogelijkheid om op donderdagavond aan te komen aangezien het logistiek niet haalbaar is om ook stappers de vrijdagochtend nog te verwelkomen. Een overnachting hoort er deze editie dus ook bij.

rugzakkwesties

De deelnemers van deze actie zullen een dagrugzak dienen te dragen met hun slaapzak en matje of matras. Hierin willen we de lijn gelijk trekken voor alle joepie stappers. Zij dragen hun rugzak ook vier dagen. Maar in beide gevallen kan er uiteraard hulp van de groep ingeschakeld worden. Dat hoort namelijk bij het teambuildende aspect van Joepie.

HOE WORDT ER BESLIST OF JE MEE MAG OF NIET?

Het is belangrijk om dit eerst met de eigen KSA-leiding te overleggen. Als de leiding akkoord is dan neem je contact op met je dokter. De dokter kan enkel toestemming geven door een geldig doktersattest af te geven. Er dient dus op voorhand overleg gepleegd te worden met de huisarts of specialiteitsarts ter goedkeuring. Het doktersattest moet stellen dat de deelnemer in kwestie geen 100 km kan stappen, maar wel een dagtocht van +- 15 km. Daarna zal de koepel de definitieve beslissing maken. Contact met de koepel tussen de stappen heen zal zeker ook gebeuren. 

DEELNAMEPRIJS

We vragen 12 euro. Het vervoer vragen we om zelf te regelen. In de terugrit kan je met de trein mee, maar koop je wel zelf een geldig vervoersbewijs. 

DEADLINE INSCHRIJVINGEN

Voor deelnemers die op voorhand inschrijven en weten dat ze enkel de laatste dag zullen meestappen is er de voorwaarde dat zij een attest moeten kunnen voorleggen van een arts dat officieel toestemming geef om de laatste stapdag mee te stappen. Dit attest moet dus, net zoals de deadline om in te schrijven voor Joepie, voor 28 februari kunnen voorgelegd worden. De deelnemers die na hun inschrijving nog veranderen van 4 stapdagen naar 1 stapdag ligt de deadline op 30 maart. 

Joepie 28 ©Michiel Dejagere-2688.jpg

Heb je nog vragen? Contacteer dan lieselot@ksa.be zij helpt je verder met alle nodige informatie.

bottom of page